Team Logopedie Bierbeek en Haasrode

Liselore De Vriendt (coördinator)

Ik ben de coördinator van de groepspraktijken in Bierbeek en Haasrode. Ik ben getrouwd en heb drie dochtertjes: Michelle, Manou en Marie.

In 2008 behaalde ik mijn Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Na mijn studies ging ik meteen aan de slag in de groepspraktijk van mijn zus Annelies De Vriendt in Haasrode. Even later richtte ik ook mijn eigen praktijk in Heverlee op. Enkele jaren later verhuisde ik met mijn gezin naar Bierbeek, waardoor ook de praktijk naar daar verhuisde.

Mijn job als zelfstandige logopediste combineerde ik de eerste zes jaar met een job als assistent aan de opleidingen Logopedische en Audiologische Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Daar werkte ik als studie-, studietraject- , practicumbegeleider en examenombuds. Hierdoor kon ik me enerzijds verder verdiepen in een aantal vakgebieden en anderzijds kon ik ook zeer nuttige ervaring opdoen op vlak van studiemethode, studieplanning, trajectbegeleiding, studeren met een leerstoornis… Na die zes jaar ben ik nog een jaar werkzaam geweest aan het praktijkcentrum Praxis P van de KU Leuven. Hier deed ik diagnostisch onderzoek naar dyslexie en dyscalculie bij jongvolwassenen.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

Bijblijven met de nieuwste wetenschappelijke bevindingen vind ik erg belangrijk en hier school ik me dan ook regelmatig in bij.

Liza Noë

Liza NoeIn juni 2015 studeerde ik af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Daarna volgde ik nog het Postgraduaat in de Audiologie en Hoortoestelaanpassing (2015-2016). Hier deed ik tijdens mijn stage in UZ Leuven onder andere ervaring op met gehoortraining bij volwassenen met een cochleair implantaat. In april 2016 startte ik als logopediste in een groepspraktijk in Duisburg. Sinds januari 2017 combineer ik dit met de praktijk van Liselore De Vriendt in Bierbeek.

Op mijn huidige werkplekken heb ik vooral ervaring kunnen opdoen met de diagnostiek en de behandeling bij kinderen met leer-, spraak- en taalproblemen. Voorlopig wil ik mijn vakgebied zo breed mogelijk houden en probeer ik nieuwe ervaringen op te doen via bijscholingen.

Nele De Wulf

Nele De Wulf

In juni 2018 studeerde ik af als Bachelor in de Logopedie aan de Artevelde hogeschool te Gent. Tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans om ervaring op te doen met verschillende doelgroepen. Gedurende mijn eerste twee stageperiodes kwam ik in contact met kinderen met een leer-, taal- en articulatiestoornis. Enerzijds in een Centrum voor Ambulante Revalidatie voor kinderen met een verstandelijke beperking en anderzijds in een zelfstandige praktijk. Tijdens mijn laatste stageperiode deed ik ervaring op met volwassenen, meer bepaald met MS-patiënten.

In september 2018 startte ik als zelfstandige logopediste. In oktober 2018 startte ik in de praktijk van Liselore De Vriendt.