Team Bierbeek en Haasrode

Liselore De Vriendt (coördinator)

Ik ben de coördinator van de groepspraktijken in Bierbeek en Haasrode. Ik ben getrouwd en heb drie dochtertjes: Michelle, Manou en Marie.

In 2008 behaalde ik mijn Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Na afstuderen ging ik meteen aan de slag in de groepspraktijk van mijn zus Annelies De Vriendt in Haasrode. Even later richtte ik ook mijn eigen praktijk in Heverlee op. Na enkele jaren verhuisde ik met mijn gezin naar Bierbeek, waardoor ook de praktijk naar daar verhuisde.

Mijn job als zelfstandige logopediste combineerde ik de eerste zes jaar met een job als assistent aan de opleindingen Logodische en Audiologische Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Daar werkte ik als studie-, studietraject- , practicumbegeleider en examenombuds. Hierdoor kon ik me enerzijds verder verdiepen in een aantal vakgebieden en anderzijds kon ik ook zeer nuttige ervaring opdoen op vlak van studiemethode, studieplanning, trajectbegeleiding, studeren met een leerstoornis… Na die zes jaar ben ik nog een jaar werkzaam geweest aan het praktijkcentrum Praxis P van de KU Leuven. Hier deed ik diagnostisch onderzoek naar dyslexie en dyscalculie bij jongvolwassenen.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

Het blijven bijscholen op allerlei gebieden vind ik zeer zinvol en hiervoor zal ik mij ook steeds inzetten.

Liza Noë

In juni 2015 studeerde ik af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Daarna volgde ik nog het Postgraduaat in de Audiologie en Hoortoestelaanpassing (2015-2016). Hier deed ik tijdens mijn stage in UZ Leuven onder andere ervaring op met gehoortraining bij volwassenen met een cochleair implantaat. In april 2016 startte ik als logopediste in een groepspraktijk in Duisburg. Vanaf januari 2017 combineer ik dit met de praktijk van Liselore De Vriendt in Bierbeek.

Op mijn huidige werkplekken heb ik vooral ervaring kunnen opdoen met de diagnostiek en de behandeling bij kinderen met leer-, spraak- en taalproblemen. Voorlopig wil ik mijn vakgebied zo breed mogelijk houden en probeer ik nieuwe ervaringen op te doen via bijscholingen.