Team Boutersem

Annelies De Vriendt (coördinator)

foto_anneliesIn 2000 studeerde ik af als licentiaat in de Logopedie en Audiologie aan de KU Leuven. Na eerst mijn aggregaatsopleiding te voltooien, startte ik in 2001 mijn zelfstandige praktijk. Vanaf 2003 combineerde ik deze job met een job in het Koningin Paola Kinderziekenhuis in Antwerpen, waar ik me toelegde op baby’s en kinderen met voedings- en slikproblemen. Verscheidene bijscholingen maakten dat ik hierin steeds meer gespecialiseerd werd.

Na ruim tien jaar en een gezinsuitbreiding met drie zonen, besloot ik in 2014 me volledig toe te leggen op mijn zelfstandige praktijk, waar ik baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen behandel. Problematieken waarvoor je bij mij terecht kan zijn onder andere taalstoornissen, articulatieproblemen, voedings- en slikproblemen, leerstoornissen en neurologische taal- en spraakproblemen.

Vorig jaar volgde in de SMOG-opleiding, een vorm van ondersteunde communicatie aan de hand van gebaren. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, mensen met een beperking of zelfs nieuwkomertjes die moeilijk onze taal verwerven kunnen met behulp van deze ondersteuning vaak veel beter communiceren en zelfs vlotter hun mondelinge taal ontwikkelen.

Me 100% inzetten voor elke patiënt, zoeken naar die individuele aanpak die het best past bij elke unieke persoon, daar ga ik voor!

Elien Schouters

foto_elien

In juni 2017 studeerde ik af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens mijn opleiding deed ik reeds ervaring op met het trainen van communicatieve en auditieve vaardigheden, articulatie- en leerproblemen bij motorisch en verstandelijk beperkte kinderen in het buitengewoon onderwijs type 6 (visuele beperking). Ook voedingsbegeleiding bij kinderen en volwassenen kwam aan bod. Ik kreeg tevens de kans stage te lopen in een multidisciplinaire groepspraktijk waar ik enerzijds kinderen behandelde met taal-, articulatie- en leerstoornissen en anderzijds volwassenen begeleidde met afasie of stemproblemen wegens een neurodegeneratieve aandoening. In het kader van mijn masterproef leerde ik het gebarensysteem Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG) kennen.

In oktober 2017 startte ik als logopedist in de praktijk van Annelies De Vriendt. Ik behandel zowel articulatie-, taal- en leerstoornissen als afwijkend mondgedrag. Momenteel specialiseer ik me ook in vloeiendheidsstoornissen.

“Everyone is a star and deserves a chance to shine.”